bg en

Media Commission

bok-pamukovChairman - Vladimir Pamukov

Members - Vasilena Matakeva, Krasimir Minev, Irina Tzekova, Todor Shabanski, Efrem Efremov, Plamen Valkov, Georgi Banov, Sasho Yovkov, Delyan Kjuchukov, Nikolay Krastev

1000 Sofia Bulgaria "Angel Kanchev" str. № 4
tel. (+359 2) 987 5695
fax (+359 2) 987 0379

 

logo off

@ 2014 All Rights Reserved

Created by Web Publishing House JSC