bg en

БОК награди младите лъвчета за медалите от олимпийския фестивал в Италия

БОК награди младите лъвчета за медалите от олимпийския фестивал в Италия

Българският олимпийски комитет награди медалистите от зимния Европейски младежки олимпийски фестивал в Италия. На церемонията в гранд хотел София присъства и ръководството на  Българска федерация по ски. В залата бяха още треньорите на медалистите, техни роднини и съотборници, журналисти.

Сани Жекова посрещна своите наследници от феста в Италия

Сани Жекова посрещна своите наследници от феста в Италия

Топло посрещане зарадва българските медалисти от олимпийския зимен младежки фестивал в Италия. Част от нашата делегация, след които призьорите в сноуборда Андреа Коцинова и Иван Иванов се завърнаха тази вечер и една от първите прегръдки бе на доскорошната българска мегазвезда в бордъркроса Александра Жекова, която вече се отдаде на треньорска дейност.

Трети медал за младите олимпийци

Трети медал за младите олимпийци

Младите български лъвчета спечелиха трети медал на продължаващия в Италия олимпийски зимен европейски фестивал. В отборния бордъркрос Андреа Коцинова и Иван Иванов отвоюваха бронз.

Стефка Костадинова поздрави медалистите от игрите в Италия

Стефка Костадинова поздрави медалистите от игрите в Италия

Стефка Костадинова, председател на БОК, поздрави медалистите и техните треньори, веднага след награждаването на европейския младежки олимпийски фестивал в Италия.

Второ сребро за България на олимпийския фестивал в Италия

Второ сребро за България на олимпийския фестивал в Италия

Втори сребърен медал спечелиха младите български лъвчета в зимните спортове на олимпийския европейски фестивал в Италия. Този път Тервел Замфиров и Андреа Коцинова грабнаха среброто в отборната микс надпревара на паралелния гигантски слалом в сноуборда.

История, мисия и дейност на Националната олимпийска академия

Lozan Mitev Lekarska Petrova Boicheva GirginovСъздаването на Национални олимпийски академии (НОА) е траен процес в олимпийското движение и е резултат от успешната работа на Международната олимпийска академия (МОА), която от 1961 г. провежда всяка година сесии за млади олимпийски деятели от цял свят. В обстановката и вдъхновението на Древна Олимпия, Гърция те се превръщат в едни от най-ползотворните разпространители на олимпийските ценности по света.

    3-та конференция на НОА от Европа Албена юни 2017гНационална олимпийска академия на БОК е учредена на 17 май 1983 г. и според сведенията от МОА е тринайстата Олимпийска академия в света.  Инициативата за нейното създаване е на Румяна Бойчева, участник в 18 сесия на МОА през 1980 г. Идеята получава подкрепа от тогавашното ръководство на Българския олимпийски комитет -  Иван Славков и Ангел Солаков.

    Съобразно утвърдения от БОК статут, НОА функционира като съставна част от Комитета, а цялостната дейност се XXV NOA sesia 2009съгласува между НСА (тогава ВИФ) и БОК в рамките на програмата на Академията.

    В годината на учредяване на НОА, през месец юни се провежда и първата сесия на академията, по модела на сесиите на МОА.

    Управлението на Националната олимпийска академия от самото начало е свързано с дейността на изтъкнати преподаватели и ръководители на НСА. Първият председател на Академията е проф. Наталия Петрова 1983-1997 г. След нея председатели последователно са ректорите на НСА проф. Георги Кабуров  1998-1999 г., проф. Светослав Иванов 1999-2003г., проф. Лъчезар Димитров 2003-2012 г., проф. XXXI sesia 2013 30 yearsПенчо Гешев от 2012 г.

    Академията осъществява своята работа чрез дейността на Съвета на НОА, чиито функции се координират от директора на НОА проф. Лозан Митев.

Първият съвет на НОА включва проф. Наталия Петрова, Надежда Лекарска, Богомил Нонев, Румяна Бойчева, Васил Гиргинов и Лозан Митев.

Днес съветът на НОА е в състав: проф. Пенчо Гешев – председател, проф. Лозан Митев – директор и членове: Мария Гроздева, Белчо Горанов, Румяна Динева, доц. Даниела Томова, Катя Иванова, Боряна Тончева.

    Основна структура на НОА са Олимпийските клубове. Първият Олимпийски клуб е създаден във ВИФ /сега НСА/ през XXXV sesia NOA 20171985 г. От 1994 година деятели на НОА учредяват в страната регионални олимпийски клубове - Благоевград, Бургас, Варна, Казанлък, София, Босилеград, 35 СОУ в София, 55 СОУ в София, Харманли, Перник, Железница. Днес олимпийските клубове са общо 17. Всеки от тях развива своя автономна образователна, спортна и възпитателна дейност съобразно програмата на НОА.

    Основни цели в дейността на клубовете е работата са разпространение на олимпийските ценности, работа с училищата в страната. От 2018 г. към НОА е основано и Олимпийско дружество на учителите по физическо възпитание konferen 2017в България.

Основната мисия на НОА е развитието на Олимпийското възпитание и образование в България чрез провеждането на различни форуми, инициативи и програми:

  • Годишни сесии за студенти и ученици;

  • Годишни сесии за учители по физическо възпитание;

  • Педагогически конференции;

  • Художествени изложби и проекти;

  • Публицистична и издателска дейност;

  • Участие и организиране на международни прояви;

  • Провеждане на спортни инициативи;

    В първите години на своето съществуване НОА си поставя за задача да организира на високо образователно и научно равнище ежегодни сесии. Следва разработка на програми за Олимпийско възпитание, които се експериментират до 1989 г. в столичните училища.

    От 1986 г., НОА установява връзки с НОА на Австрия, ФРГ-ГДР, Кипър, Канада, Унгария, Финландия. След политическите промени в България тази дейност е преустановена и от 2001 г. се възстановява международното партньорство, главно в рамките на сесиите на НОА, като присъстват представители от Италия, Германия, Гърция, Турция, Естония, Сърбия и др.

НОА на БОК активно участва в Международната олимпийска академия, като ежегодно изпраща по двама представители на младежките сесии. От името на НОА  лектори в Международната олимпийска академия /Олимпия, Гърция/ са били г-жа Надежда Лекарска и проф. Лозан Митев.

По инициатива на НОА във ВИФ/НСА се въвежда факултативно изучаване на Олимпизъм и олимпийско движение, а от 2007 г. е въведена магистърска програма.

    От 1994 г. се изграждат първите местни инициативи и програми за олимпийско възпитание и образование в градовете, които създават Олимпийски клубове – Троян, Брезник, Благоевград, Варна, Пазарджик и др.

    През 1996 г. Олимпийският клуб на НСА учредява символично пренасяне на Олимпийския огън чрез факелна щафета от НСА до БОК.  Вече 22 години в много градове от страната чрез символичното пренасяне на огъня се чества 23 юни -  Международният олимпийски ден.

    През 1997 г. е извършена коренна промяна в организацията и управлението на НОА. Тя приема името Българска олимпийска академия и се обособява като самостоятелна юридическа институция с различен модел на дейност. Инициатор на тези промени е проф. Райна Бърдарева в сътрудничество с Белчо Иванов и проф. Георги Кабуров, който е назначен за председател на БОА. Организацията провежда Олимпийски дни и фестивали, изгражда клубове “Олимпиец” в страната чрез обвързване с местните общински власти и спортни организации. Главната насока в дейността на БОА е свързана с придаване на научен характер на сесиите на Академията и развитие на издателска дейност.

    Част от деятелите, работещи в НОА до 1997 г., насочват своята дейност в рамките на Комисията по олимпийско образование и възпитание, като провеждат самостоятелни олимпийски лагери и семинари. В този периодолимпийските ученически игри в чест на Щвейцарските учители поставят началото на организиране на олимпийски ваканции за социално слаби ученици.

    През 2006 г., по инициатива на генералния секретар на БОК Белчо Горанов, се възстановява концепцията за развитие на НОА съобразно основополагащите документи от нейното учредяване. Това засяга не само възстановяване на името, но и статута на НОА като интегрална част от БОК. Оттогава се полагат усилия за разширяване на образователните функции на НОА и възстановяване педагогическия характер на Олимпийските клубове в страната. Започва процес на създаване на нови клубове и утвърждаване на програма за сътрудничество с образователната система.   

    През 2013 г. НОА на БОК учредява специализирана сесия за учители по физическо възпитание, с което една година преди Олимпийски дневен ред 2020 на МОК, формулира своята нова възпитателна политика насочена към по-пълноценно разпространяване на Олимпийските идеи сред младите хора.

    От 2015 г. НОА на БОК започва да провежда Национални олимпийски конференции два пъти в годината, на които се представят резултатите от олимпийските програми за работа в училищата, нови методики и материали, дискутират се теоретически и организационни въпроси, свързани с прилагането на олимпийското образование и възпитание.

   

 

    НОА на БОК е активна и в международните си връзки. През 2012 г. във Вийзбаден Германия се организира първата Европейска конференция на Националните олимпийски академии. На този форум Лозан Митев прави предложение пред общото събрание да се учреди асоциация на Националните олимпийски академии в Европа. Опитите в тази насока направени от проф. Манфред Лемер и Лозан Митев дават резултат 5 години по-късно, когато НОА на БОК е домакин на 3-та конференция на НОА от Европа, състояла се в Албена от 7 до 10 юни 2017 г. Участниците в конференцията взимат решение за учредяване на  Европейска асоциация на Националните олимпийски академии. В престижния форум участват представители на 20 европейски академии, а гостиса президентът на Международната олимпийска академияМихаел Физендзидис, представителката на Европейските олимпийски комитети Юмюр Доган и ръководителят на програмата Разпространяване на олимпийските ценности на Олимпийска солидарност към МОК Нилс  Холмегард.

София 1000, ул. "Ангел Кънчев" № 4
тел. (+359 2) 987 5695
факс (+359 2) 987 0379

 

logo off

@ 2014 All Rights Reserved

Created by Web Publishing House JSC